Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur van "Ons Huis" is als volgt:

Peter Brock
Voorzitter
Ingeborg van Dam
Secretaris
Huub Ariëns
Penningmeester
Johan Raaijmakers Bestuurslid
Karin van Haren
Bestuurslid